Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Victory through Values

Rätten till lagkassor
2019-02-18 11:46

Styrelsen har fått ett antal frågor från er ledare runt lagkassorna och vem som äger dessa:


Huvudregeln är att dessa tillhör föreningen då lagkassor ofta består av medel som föreningen fört ner från föreningskassan till respektive lagkassa. Detta kan vara träningsavgifter, lokstöd etc. Medel som föreningen i vanliga fall behöver för att bedriva sin verksamhet men p.g.a. god ekonomi väljer att omdisponera. Skulle det sedan visa sig att föreningens likviditet blir ansträngd kan föreningen välja att återföra dessa medel helt eller delvis.

 

När det gäller medel i lagkassorna som lagen själva upparbetat genom t.ex. försäljningsaktiviteter, arbetsinsatser m.m. har lagen en helt annan rättighet till dessa medel. Dock kan även dessa medel återföras, t.ex. för det fall föreningens ekonomi är så ansträngd att hela verksamheten riskeras.  

 

Barn- & ungdomslagen i Sundsvall FBC Ungdom har inte erhållit något som helst bidrag från föreningskassan sedan den nya föreningen bildades. Ingen del av träningsavgifter, lokstöd eller föreningssponsring m.m. har förts ner till lagen. Med andra ord är de belopp som idag finns i respektive lags kassa upparbetat helt på egen hand av lagen själva.

 

Föreningens ekonomi är god även om vi exkluderar lagkassorna och en viktig signal styrelsen vill skicka är att medel som lagen upparbetat helt av egen kraft också ska kunna förfogas på vilket sätt lagen önskar så länge detta görs med barnens och ungdomarnas bästa för ögonen.


Styrelsen fattade därför beslut 2019-02-08 om att lagen i Sundsvall FBC Ungdom & Sundsvall FBC har rätt att förfoga över upparbetat saldo i lagkassorna per 2019-02-27, på det sätt de själva önskar.

 

 Styrelsen
Nyhetsarkiv
Lagberättelser2019-05-19 21:50
Ledarträffar2019-04-07 20:31
Framåt tillsammans!2019-03-10 22:11
Rätten till lagkassor2019-02-18 11:46
Besök av äldre spelare2018-09-30 17:24
Sargvaktschema 2018/192018-09-21 14:24