Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Victory through Values

Bli medlem i Sundsvall FBC Ungdom
BLI MEDLEM
Kallelse till extra årsmöte i Sundsvall FBC Ungdom 27/2 19.00
2019-02-18 15:44

Efter samtal med Ordförande i Västernorrlands Innebandyförbund har vi reviderat kallelsen under punkterna 7-9. Ny kallelse benämns Kallelse extra årsmöte FBC Ungdom 20190227 rev.pdf


7: Förtydligande att det är styrelsen som föreslår det extra årsmötet att besluta om reviderade stadgar enligt utskickat förslag


8: Förtydligande att ny revisor ska väljas. Styrelsens förslag ligger fast enligt den första kallelsen


9: Förtydligande att det är fyllnadsval till styrelsen som det extra årsmötet ska besluta om. Valberedningens förslag ligger fast enligt den första kallelsen men årsmötet kan nominera alternativa namnStyrelsen kallar till extra årsmöte i Sundsvall FBC Ungdom den 27 februari 19.00 på Södra Berget.


Anmälan görs via mail till valberedning@sundsvallfbc.se senast den 25 februari.


Då vi kom igång sent senast p.g.a. stort deltagande sker avprickning mot röstlängden redan från 18.30, kom i god tid.


Viktigt att alla medlemmar kommer och gör sin röst hörd.


Styrelsen

Kallelse extra årsmöte FBC Ungdom 20190227 rev.pdf »


Kallelse extra årsmöte FBC Ungdom 20190227.pdf »


7 Beslutsunderlag om stadgeändring 20190227.pdf »


9 Valberedningens förslag till ny styrelse 20190227.pdf » Rätten till lagkassor
2019-02-18 11:46

Styrelsen har fått ett antal frågor från er ledare runt lagkassorna och vem som äger dessa:


Huvudregeln är att dessa tillhör föreningen då lagkassor ofta består av medel som föreningen fört ner från föreningskassan till respektive lagkassa. Detta kan vara träningsavgifter, lokstöd etc. Medel som föreningen i vanliga fall behöver för att bedriva sin verksamhet men p.g.a. god ekonomi väljer att omdisponera. Skulle det sedan visa sig att föreningens likviditet blir ansträngd kan föreningen välja att återföra dessa medel helt eller delvis.

 

När det gäller medel i lagkassorna som lagen själva upparbetat genom t.ex. försäljningsaktiviteter, arbetsinsatser m.m. har lagen en helt annan rättighet till dessa medel. Dock kan även dessa medel återföras, t.ex. för det fall föreningens ekonomi är så ansträngd att hela verksamheten riskeras.  

 

Barn- & ungdomslagen i Sundsvall FBC Ungdom har inte erhållit något som helst bidrag från föreningskassan sedan den nya föreningen bildades. Ingen del av träningsavgifter, lokstöd eller föreningssponsring m.m. har förts ner till lagen. Med andra ord är de belopp som idag finns i respektive lags kassa upparbetat helt på egen hand av lagen själva.

 

Föreningens ekonomi är god även om vi exkluderar lagkassorna och en viktig signal styrelsen vill skicka är att medel som lagen upparbetat helt av egen kraft också ska kunna förfogas på vilket sätt lagen önskar så länge detta görs med barnens och ungdomarnas bästa för ögonen.


Styrelsen fattade därför beslut 2019-02-08 om att lagen i Sundsvall FBC Ungdom & Sundsvall FBC har rätt att förfoga över upparbetat saldo i lagkassorna per 2019-02-27, på det sätt de själva önskar.

 

 StyrelsenInformationsbrev kring framtiden för Sundsvall FBC
2019-01-22 11:41
Hej! 

I bifogad fil kan ni läsa information om vad som händer framgent inom Sundsvall FBC.

/Sportchefen & ValberedningenBarn- och ungdomsansvarig
2019-01-05 09:52
Kristoffer Asp
Styrelsen är mycket glada över att kunna meddela att Kristoffer Asp har tackat ja till rollen som barn- och ungdomsansvarig i Sundsvall FBC ungdom. Med sin breda innebandykunskap är vi säkra på att han kommer att bidra på ett mycket positivt sätt till vår förening. 

Välkommen till Sundsvall FBC ungdom Koffe!

/Styrelsen

Namn: Kristoffer Asp
Född: 1985
Familj: Dottern Alma, 7 år
Arbete: Fritids samt idrottslärare på Njurunda friskola
Innebandykarriär: 11 säsonger i SSL, 6 säsonger i Allsvenskan (spelar just nu med Hudik/Björkberg), spelat 10 A-landskamper med Sverige samt 5 U19-landskamper. 
BLI MEDLEM
Nyheter från våra lag
Innebandylek Skvadern Väst (City), 20/02 14:03 
F04/05, 18/02 20:32 
P10 Öst, 18/02 18:37